Wiosenna wyprzedaż aż do -50%! Nie przegap okazji!
  • Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa. Aby
odstąpić od umowy proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać wraz z
dowodem zakupu (paragon, kopia faktury) na adres korespondencyjny
Sprzedawcy.

 

Należy skopiować poniższy formularz(CTR+C następnie CTR+V) do dowolnego edytora tekstu i go uzupełnić.

---

 

Adresat:
Ninjejszym informuje o odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:

Adres klienta:

 

Imię i nazwisko klienta:


Data zawarcia umowy/odbioru(*):
Data i podpis klientów:(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

---

 

Jak należy złożyć reklamację?:

- Reklamację zgłaszamy poprzez email.
- Zawartość treści:

- Imie oraz nazwisko wraz z numerem zamówienia lub datą, numer telefonu.
- odmiany które zamówiłeś,
- określenie tematu reklamacji - nazwy odmiany oraz ilości
- musisz nam wysłać reklamowane rośliny
- adres do wysyłki nowych roślin

W przeciągu 24 godz. od złożenia reklamacji odpowiemy jak została rozpatrzona.
Reklamowane rośliny należy do nas odesłać, w odpowiedzi na reklamację dostaniesz wskazówki.

Pozytywnie rozpatrzone reklamacje

Wszystkie pozytywnie rozpatrzone reklamacje zostaną przez nas wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej tej samej co przy podstawowym zamówieniu.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:


Adres:

 

e-mail:

 

tel.


Nr rachunku bankowego


PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru


Nazwa towaru


Nr paragonu/faktury


Nr karty gwarancyjnej


Ogólna wartość towaru


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzoneDZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,(___) zmiejszenie ceny za wadliwy towar, przy kolejnym zamówieniu,(___) odstąpienie od umowy.

(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1.. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b). nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c). nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d). została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

.